O mně a Olomouci

Ačkoli jsem se narodila v Brně a jako většina lidí, kteří zde dlouhodobě žijí, ve vztahu k němu trpím silným patriotismem, Olomouc pro mě vždy byla minimálně v rámci Moravy hlavním městem vzdělání, duchovního života a v neposlední řadě také městem zajímavých festivalů s dlouholetou tradicí. Když se řekne Olomouc, tak si jako první vybavím zdejší Univerzitu Palackého, druhou nejstarší univerzitu v České republice a nejstarší univerzitu na Moravě, ke které chovám hlubokou úctu a doufám, že na ní snad jednou budu moci studovat.

Domnívám se, že Olomouc jednoznačně patří k městům, kterými má smysl se zabývat a osobně mi připadá, že je v současnosti neprávem poněkud opomíjená. Když se řekne Morava, tak si většina lidí okamžitě vzpomene na světoznámé moravské víno, na Brno a snad na brněnskou legendu o kolu a draku. Jako kdyby Morava byla tvořena jen Brnem jako takovým a několika kilometry čtverečními vinic v jeho okolí. Ale proč jsme Moravu takto degradovali? Proč zapomínáme na význam dalších svébytných měst, která ji tvoří? Vždyť v dnešní době se jistě najdou lidé, kteří ani netuší, že kdysi Olomouc byla hlavním městem Moravy. Zapomíná se na význam Univerzity Palackého či olomoucké arcidiecéze. Čím je to způsobeno? To už dnes nejspíš nezjistíme, můžeme se jen dohadovat, zda za to může stále narůstající globalizace, které nejdříve celou Moravu zestručnila na Brno a vinice a v poslední době má tendenci celou Českou republiku zobrazovat jen jako Prahu a Čechy, či za to může něco úplně jiného. Tak či tak si Olomouc jistě zaslouží naši dostatečnou pozornost.

Na těchto stránkách bych se nejprve chtěla zabývat dějinami Olomouce a to jak stručnou historií samotného města a jeho okolí, tak srovnáním historie Olomouce a Brna a popisem jejich vzájemného soupeření o pozici oficiálního i neoficiálního hlavního města Moravy. Dále bych se ráda podrobněji věnovala olomoucké arcidiecézi. Témata obou výše zmíněných částí této seminární práce mi připadala natolik zajímavá a důležitá, že jsem se jim rozhodla věnovat co nejvíce prostoru i za cenu nutného zkrácení ostatních částí.

Následně bych zde ráda představila několik nejznámějších olomouckých památek a míst, která by dle mého názoru rozhodně neměla uniknout pozornosti nikoho, kdo by chtěl Olomouc navštívit. Dále se budu zabývat rozborem průzkumu veřejného mínění na téma Olomouc, který jsem provedla v ulicích města Brna s brněnskými občany. A nakonec zde najdete i anglicky psané resume shrnující to nejpodstatnější o Olomouci.