Průzkum „Olomouc pohledem z Brna“

Průzkum byl proveden mezi občany Brna. Většina respondentů byla kontaktována přímo. Když jsem ale onemocněla a nemohla vycházet ven, použila jsem pro kontakt i telefonátů na pevné brněnské linky. Tato telefonní verze řízeného rozhovoru měla určité nevýhody (např. bylo mnohem obtížnější udržet potřebný kontakt, nebylo možné si vypomáhat sledováním mimiky, nebylo možné odhadnout věk respondenta pouhým pohledem a bylo zapotřebí se na „přibližný věk“ dotázat atd.), měla ale i určitou výhodu v tom, že umožňovala si dělat poznámky, procházet dokumenty apod. aniž by to rušivě ovlivňovalo průběh rozhovoru. Věk je uveden spíše jako odhad s očekávanou přesností na zhruba pět let. Pokud jsem v průběhu rozhovoru vycítila, že je některý z mých dotazů respondentovi opravdu nepříjemný, příslušnou otázku jsem přeskočila a do poznámek toto skutečnost zaznamenala.
Průzkumu se účastnilo 20 osob. Žen bylo v této skupině 11, představovaly tedy 55 procent. Nejmladší dotazované osobě bylo kolem dvaceti let, nejstarší patrně vysoko přes 70 let, průměrný odhadovaný věk respondentů byl necelých 50 let. Průzkum tedy nebyl z hlediska reprezentativnosti zcela ideální, na druhé straně však i přesto mohl poskytnout poměrně zajímavé výsledky.
Olomouc byla v mysli respondentů představována především pamětihodnostmi a výstavou květin Flóra Olomouc – obě tyto položky se vyskytovaly v 80% odpovědí. Všechny ostatní položky byly zastoupeny podstatně méně (dokonce i olomoucké syrečky byly uvedeny jen 40% dotazovaných).
Přinejmenším 90% dotazovaných Olomouc alespoň jednou v životě navštívilo, obvykle se ale návštěvy vícekrát opakovaly (ve většině případů došlo k více, jak pěti návštěvám). Důvodem byly buď výlety, nebo služební cesty. Poměrněčasto byla Olomouc také uváděna jako oblíbená zastávka na delší cestě.
Na Olomouci dotazované účastníky průzkumu v drtivé většině nejvíce zaujala její historická minulost, architektonické památky, květiny a zeleň. Ostatní důvody (chování lidí, problémy v dopravě apod.) byly uváděny spíše jako výjimečné. O tom, že Olomouc v obyvatelích Brna zanechávala v drtivé většině případů kladné dojmy, nepřímo svědčí i to, že téměř všichni respondenti projevili přání se do tohoto města znovu vrátit. Pouze jediná účastnice průzkumu se do Olomouce vrátit už raději nechtěla, v jejím případě se však patrně jednalo spíše o problémy z oblasti osobních vztahů, než o vztah k městu jako takovému.
Šokující je reakce na poslední otázku. Dokonce ani osoby, které Olomouc a její pamětihodnosti znají poměrně velice dobře, ve znalostech o její minulosti značně tápou. Určité rámcové povědomí mají téměř všichni respondenti, ucelené a spolehlivé znalosti jsou však naprostou výjimkou.